Nepto.SK
O mne | Foto | Záľuby | Projekty | Médiá | Špeciality | Kontakt       [ Blog ]
 

Fyzicko-psychologický profil


ZDRAVIE
 - telesné
  - dispozície - šport (futbal, beh)
  - trvalé poruchy - alergie, poruchy chrbtice, ploché nohy
  - starostlivosť - dobrá
 - duševné
  - Rozum
   - nadanie
    - kritické, vie si vytvoriť vlastný názor, premýšľa
     o názoroch druhých
    - rozumové (šach, matematika, počítače, fyzika)
    - logické myslenie
   - pamať
  - presná
  - na čísla, dejiny, roky
   - úsudok
  - kritický, vlastný názor
  - prispôsobuje si iné názory, aby podporovali jeho názor
  - Vôla
   - slabá a zároveň silná
   - slabá - neplní si povinnosti (hlavne školské), sľuby
   - silná - keď sa rozhodne niečo dosiahnuť, snaží sa splniť
        svoje predsavzatie
  - City
   - veselá povaha - sangvinik s výraznými prvkami cholerika
   - vie sa oduševniť, ale rýchlo zhasne, nevytrvá
   - občasné nervózne a agresívne vystupovanie
   - niekedy tichý, zamyslený
   - túžba po nadriadenosti

VONKAJŠÍ VZHĽAD
 - malá starostlivosť o veci s tendenciou k zlepšovaniu

VZŤAH K ĽUĎOM
 - nedochvíľnosť
 - nezáujem o potreby druhých
 - zmysel pre spravodlivosť (oko za oko)
 - niekedy agresívne správanie
 - ľahko sa nechá ovplyvniť druhými
 - málo úcty a slušnosti voči rodičom

NÁBOŽENSTVO
 - ateista, ale zaujíma sa o kresťanstvo a uznáva dobré 
  hodnoty kresťanstva

OSTATNÉ
 - dobre vychovaný
Vypracoval: Vladimir Plášek
November 1998
 
Nepto.SK   v2.3.2.6 0.00s css0 2022-03-08 Copyright © 2001-2024 Platon Group, všetky práva vyhradené.