Nepto.SK
O mne | Foto | Záľuby | Projekty | Médiá | Špeciality | Kontakt       [ Blog ]
 

Projekty

Programy pre DOS / Windows

Toto sú niektoré z prvých softvérových vecí pre operačný systém MS-Dos, ktoré som dokončil. Pracoval som na nich v období keď som mal okolo 16 rokov. Všetko v tejto kategórii je voľne šíriteľné a osobne Vám doporučujem najmä hry.
Zaujímavá je tiež moja školská tvorba v Delphi a C++ na platforme MS-Windows, do ktorej ma v prevažnej miere motivovala túžba po zápočtoch v prvom ročníku môjho štúdia na FMFI UK.
Platon.SK & Open Source

Aktívne sa podielam na vývoji projektov otvoreného softvéru (Open Source) v rámci skupiny Platon Group. Založili sme ju spolu s niektorými mojimi spolužiakmi z fakulty. Zameriavame sa prevažne na vývoj softvéru pre unixové platformy a tvorbu internetových aplikácii s kladením dôrazu na separáciu programového kódu, dizajnu a samotného obsahu. V rámci našej činnosti bol vytvorený aj portál Platon.SK. Ten pokrýva všetky požiadavky potrebné pre vývoj projektov otvoreného softvéru.
S pomocou tohoto portálu vyvíjam takmer všetky svoje projekty otvoreného softvéru. Neslúži však iba mne, hosťované sú aj ďalšie projekty od rôznych autorov. Pre kompletný obraz stačí nahliadnuť do nášho CVS archívu, ktorý je voľne prístupný a prezrieť sa dá napríklad aj z tejto stránky.
Komunity

Som súčasťou aj viacerých ďalších internetových komunít, ktorých členovia spoločne kooperujú na vývoji projektov otvoreného softvéru. Participujem na vývoji PEAR modulov, aplikácii phpWeather a systému pre správu chýb Mantis BT.
Osobitým projektom na ktorom spolupracujem je Atlantis Talker. Vznikol v roku 1997 a rýchlo sa stal najpopulárnejším talkerom na Slovensku. Na talkeri som pôsobil v úlohe správcu a podporoval ho rôznou externou činnosťou. Známe boli najmä moje Tabuľky záwislákov. Po problémoch a nezhodách v roku 2002 sa talker rozdelil na dve časti a jeho zdrojové súbory boli uvoľnené ako otvorený softvér.
 
Následne Atlantis Talker oficiálne ukončil svoju činnosť. V jednej zo vzniknutých kopií Talker.SK boli odstránené niektoré chyby a talker beží s úpravami ďalej. Nemám však už prístup k databáze používateľov a tak tabuľky a štatistiky nie sú viac aktuálne...
 
Nepto.SK   v2.3.2.6 0.01s css0 2022-03-08 Copyright © 2001-2024 Platon Group, všetky práva vyhradené.