Nepto.SK
O mne | Foto | Záľuby | Projekty | Médiá | Špeciality | Kontakt       [ Blog ]
 

Životopis  (2004-08-01)

Hlavná 3
927 01  Šaľa
e-mail: nepto@platon.sk
web stránka: http://nepto.sk
telefón: (++421 +903) 752 866
Ondrej Jombík
 
 
Osobné
informácie
Dátum narodenia 1. jún 1981
Miesto narodenia Bratislava, Slovensko
Stav slobodný, bezdetný
Národnosť slovenská
 
 
Vzdelanie
základné ZŠ Holíčska 50, Bratislava (1987-1991)
Gymnázium Bilíkova 24, Bratislava (1991-1995)
stredoškolské Gymnázium Bilíkova 24, Bratislava (1995-1999)
univerzitné Fakulta Matematiky, Fyziky a Informatiky
Univerzity KomenskéhoBratislave (od 1999 dodnes)
momentálne v 4. ročníku štúdia odboru Informatika,
špecializácie Algoritmy a paralelné výpočty
a Programové a počítačové systémy
školenia Oracle 9i: Programovanie s PL/SQL (marec 2004)
Oracle 9i: Ladenie výkonnosti databázy (máj 2005)
 
 
Pracovné
skúsenosti
Association of Computer Consulting (1997-2000)
  vývoj a správa rozsiahleho aplikačného databázového softvéru
pre VÚB na platforme MS-Dos/Windows
WebInventia, s.r.o. (2001)
  vývoj internetových CGI aplikácií v skriptovacom jazyku Perl
pre Distributed Website Corporation (dWebSite.com)
Nextra Slovensko, s.r.o. / Telenor Networks CE (2003-dodnes)
  správa a dokumentácia vnútrofiremného informačného systému,
zákaznícka fakturácia a reporty, vývoj v PL/SQL a Lispe
 
 
Vývoj
otvoreného
softvéru
Platon SDG (platon.sk)
  portál vývoja otvoreného softvéru poskytujúci služby
a prostriedky pre slovenskú komunitu vývojárov OSS
PEAR (pear.php.net)
  participujúci člen vývojárskej skupiny PEAR, vyvíjajúci
vysokokvalitný znovupoužiteľný PHP kód pre rôzne moduly
C aplikácie a knižnice
  ep (jednoducho použiteľné rozšírené rúrovanie pre UNIX)
libcfg+ (knižnica pre príkazový riadok a konfiguračný súbor)
PHP aplikácie
  phpMyEdit (editor MySQL tabuliek a generátor PHP kódu)
phpWebFileManager (výkonný súborový manažér pre web)
Metafox (podnikový systém na správu obsahu webstránky)
Publikačná činnosť
  Systémy softvérovej dokumentácie
Root.cz: seriál o synchronizácii času
 
 
IT schopnosti
Programovacie jazyky
  C/C++, PHP/PEAR, Perl/CPAN, LUA, bash – výborne
Pascal, SSI, ASP, ASP.NET, Java, Lisp – dobre
Vývojové nástroje
  make, autoconf, automake
CVS, RCS, diff, patch
Databázové systémy
  PL/SQL (Oracle, Postgres)
SQL (MySQL, mSQL, SQLite)
QBE (Paradox), Berkeley DB
Dokumentačné technológie
  HTML, DSSSL, SGML, XML, YAML, RDF, LaTeX
DocBook, Doxygen, phpDoc, PearDoc2, man
Internetové protokoly
  FTP, SMTP, HTTP, POP3, IDENT, IMAP
Osobitá špecializácia
  nízkoúrovňové synchrónne V/V riadenie a multiplexovanie
skladovanie, správa a optimalizácia obrovských dát
integrácia a vývoj komplexných internetových aplikácií
analýza a vkladanie obsahu vzdialeného/lokálneho webu
 
 
Iné skúsenosti
Jazykové zručnosti
  Slovensky - rodný jazyk
Anglicky - plynulo, aktívne
Nemecky - pasívne
Vodičské oprávnenie
  skupina B od roku 1999
najazdených cez 100000 km
Šport
  futbal aktívne (1990-2000), šachy (1996-1997)
veslovanie a plávanie rekreačne
člen slovenského horolezeckého spolku JAMES
Záujmy
  informačné a komunikačné systémy, elektrotechnika
počítačové siete, internetové technológie, bezpečnosť, UNIX
 
 
Podpis
 
 
Nepto.SK   v2.3.2.6 0.01s css1 2022-03-08 Copyright © 2001-2024 Platon Group, všetky práva vyhradené.