Nepto.SK
O mne | Foto | Záľuby | Projekty | Médiá | Špeciality | Kontakt       [ Blog ]
 

Životopis  (1999-02-20)


Narodil som sa 1. júna 1981 v Bratislave. Mám dvoch súrodencov, brata a sestru. Brat Martin Jombík sa narodil 1. augusta 1993 v Bratislave a momentálne študuje na Gymnáziu na Einsteinovej ulici. Sestra Zuzana Jombíková sa narodila 4. mája 1989 v Bratislave a je žiačkou Základnej školy na Holíčskej ulici. Moji rodičia spolu žijú od roku 1983. Otec Ondrej Jombík vyštudoval na Fakulte podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave odbor Ekonomika a manažment podniku. Teraz pracuje v Západoslovenských energetických závodoch ako vedúci odboru zásobovania. Mama Jana Jombíková vyštudovala Strednú priemyselnú školu stavebnú odbor Geodézia a je vedúcou predajne výrobného družstva KNK.

Základnú školu na Holíčskej ulici som navštevoval od roku 1987. V roku 1991 som zložil prijímaciu skúšku na osemročné Gymnázium na Bilíkovej ulici, kam som nastúpil po absolvovaní štvrtého ročníka základnej školy. Na uvedenej škole pôsobím dodnes. Som študentom Oktávy resp. ôsmeho ročníka a tento rok budem skladať maturitnú skúšku. Počas štúdia na menovanej škole som sa zapájal do rôznych odborných súťaží a olympiád (napr. MO, BO a.i.). V roku 1995 som absolvoval kurz zameraný na informatiku organizovaný Katedrou vyučovania informatiky Matematicko-fyzikálnej fakulty Univerzity Komenského.

Ovládam dva svetové jazyky. Anglický aktívne, nemecký čiastočne. Medzi moje záľuby patrí hlavne technika, konkrétne informačné a komunikačné systémy, oznamovacia technika, elektrotechnika. Viem objektovo programovať v programovacích jazykoch Turbo Pascal a C++. Objektovo orientovanú analýzu problému a iné vedomosti som si osvojil v roku 1998 počas letných prázdnin, keď som pracoval pre softvérovú firmu Association of Computer Consulting.

Môj zdavotný stav je dobrý. Hrám aktívne futbal. Zaujímam sa o horolezectvo a skialpinizmus. Viem hrať šachy.

Z hľadiska mojich plánov do budúcnosti by som chcel vyštudovať Matematicko-fyzikálnu fakultu odbor Informatika. Následne chcem pracovať ako programátor-analytik a podielať sa na vytváraní náročných programových a aplikačných projektov.

V Bratislave dňa 20. februára 1999

 

______________________
Ondrej Jombík
 
Nepto.SK   v2.3.2.6 0.01s css1 2022-03-08 Copyright © 2001-2023 Platon Group, všetky práva vyhradené.