Nepto.SK
O mne | Foto | Záľuby | Projekty | Médiá | Špeciality | Kontakt       [ Blog ]
 

Životopis  (2003-04-28)

Holíčska 26
851 01 Bratislava
e-mail: nepto@platon.sk
web stránka: http://nepto.sk
telefón: (++421 +907) 472 076
Ondrej Jombík
 
 
Osobné
informácie
Dátum narodenia 1. 6. 1981
Miesto narodenia Bratislava, Slovensko
Stav slobodný, bezdetný
Národnosť slovenská
 
 
Vzdelanie
základné ZŠ Holíčska 50 (1987-1991)
Gymnázium Bilíkova 24 (1991-1995)
stredoškolské Gymnázium Bilíkova 24 (1995-1999)
univerzitné Fakulta Matematiky, Fyziky a Informatiky
Univerzity Komenského v Bratislave (od 1999 dodnes)
momentálne v 3. ročníku štúdia odboru Informatika
 
 
Pracovné
skúsenosti
Association of Computer Consulting (1997-2000)
  vývoj a správa rozsiahleho aplikačného databázového softvéru
pre VÚB na platforme MS-Dos/Windows
WebInventia, s.r.o. (2001)
  vývoj internetových CGI aplikácií v skriptovacom jazyku Perl
pre Distributed Website Corporation (dWebSite.com)
 
 
Vývoj
otvoreného
softvéru
Platon SDG (platon.sk)
  portál vývoja otvoreného softvéru poskytujúci služby
a prostriedky pre slovenskú komunitu vývojárov OSS
PEAR (pear.php.net)
  participujúci člen vývojárskej skupiny PEAR, vyvíjajúci
vysokokvalitný znovupoužiteľný PHP kód pre rôzne moduly
C aplikácie a knižnice
  ep (jednoducho použiteľné rozšírené rúrovanie pre UNIX)
libcfg+ (knižnica pre príkazový riadok a konfiguračný súbor)
PHP aplikácie
  phpMyEdit (editor MySQL tabuliek a generátor PHP kódu)
phpWebFileManager (výkonný súborový manažér pre web)
 
 
Schopnosti
a skúsenosti
Jazykové zručnosti
  Slovensky - rodný jazyk
Anglicky - plynulo, aktívne
Nemecky - pasívne
Počítačové schopnosti
  Turbo Pascal, Borland Delphi (BDE, Report Smith)
C/C++, SSI, PHP/PEAR, Perl/CPAN, Python, bash
SQL (Oracle, MySQL, Postgres), QBE (Paradox)
HTML, DSSSL, SGML, XML, YAML, RDF, LaTeX
DocBook, Doxygen, phpDoc, PearDoc2, man
CVS, RCS, diff, patch
Šport
  futbal aktívne (1990-2000), šachy (1996-1997)
veslovanie a plávanie rekreačne
člen slovenského horolezeckého spolku JAMES
Záujmy
  technika, informačné a komunikačné systémy, elektrotechnika
počítačové siete, internetové technológie, bezpečnosť, UNIX
 
 
Podpis
 
 
Nepto.SK   v2.3.2.6 0.02s css1 2022-03-08 Copyright © 2001-2023 Platon Group, všetky práva vyhradené.